Usein kysytyt kysymyksetUsein kysytyt kysymykset

Usein kysytyt kysymykset

Teet perunkirjoituksia, oletko lakimies?
En ole lakimies eikä perunkirjoituksen tekoon välttämättä tarvita lakimiestä.
Olen laskentatoimen tradenomi ja työskennellyt mm. Verohallinnossa perintö-ja lahjaveroasioiden parissa. Työssäni tutkin ja tulkitsin perukirjoja sekä neuvoin perukirjojen laadinnassa. Lisäksi olen opiskellut perhe- ja jäämistöoikeutta avoimessa yliopistossa, käynyt erilaisia kursseja sekä opiskellut itsenäisesti. Tiedän, mitä kaikkea perukirjaa laatiessa tulee huomioida ja miten omaisuus arvostetaan. Teen siis perunkirjoitukset ammattitaitoisesti, vaikken olekaan lakimies.
Edunvalvontavaltuutus, tarvitsenko sitä?
Kuka tahansa, ikään katsomatta, voi joutua tilanteeseen, ettei pysty itse huolehtimaan asioistaan. Voit tulla toimintakyvyttömäksi esimerkiksi sairauden tai tapaturman vuoksi. Edunvalvontavaltuutuksella voit itse päättää etukäteen, miten ja kuka asioitasi silloin hoitaa. Mikäli et ole varautunut etukäteen, ei edes puolisosi tai lapsesi voi hoitaa asioitasi ilman, että sinulle määrätään virallinen edunvalvoja. Edunvalvonta on raskas menetelmä, joka perustuu holhoustoimilakiin ja se edellyttää vuosittaisia tiliselvityksiä ja mahdollisia lupa-anomuksia Digi- ja väestötietovirastolle. Edunvalvontavaltuutetun ei tarvitse tällaisia tehdä, ellei valtuuttaja ole tällaista vaatinut. Edunvalvontavaltuutus saadaan voimaan myös huomattavasti nopeammin kuin virallinen edunvalvoja saadaan määrättyä. Suosittelen valtuutuksen tekemistä kaikille yli 18-vuotiaille tai viimeistään siinä vaiheessa kun sinulla on lapsia tai vähänkään enemmin omaisuutta.
Avioehtosopimus, tarvitsenko sitä?
Avioituessa ei välttämättä tule mieleen, että avioliitto ei aina kestä kunnes kuolema erottaa. Molempien tai toisen puolison edun mukaista on varautua siihen, että avioliitto päättyykin syystä tai toisesta eroon. Esimerkiksi, etenkin jos toisella on huomattava varallisuus ja/tai lapsia jo ennestään tai on tulossa / jo saanut merkittävää perintöä, kannattaa ehkä laatia avioehto, koska muutoin eron tullessa puolisoiden omaisuus ositetaan eli pääsäännön mukaan puolitetaan. Jos haluaa varmistaa, että avioeron sattuessa omaisuus pysyy itsellä, on avioehto erittäin suositeltavaa laatia.
Avioeron ositus, tarvitseeko tehdä?
Avioeron sattuessa, puolisoiden omaisuus ositetaan tai erotellaan. Ositus-/erottelusopimus on syytä aina laatia, koska mikäli sitä ei ole laadittu, katsotaan ex-puoliso toisen puolison kuoltua tämän kuolinpesän osakkaaksi. Omaisuuden jakamisesta voidaan kyllä sopia sovussa ja suullisesti, mutta viimeistään tuollaisessa kuolin tapauksessa alkavat ongelmat. Tälle ei ole aikarajaa eikä niin pientä omaisuutta ole, ettei tuota paperia olisi syytä tehdä.
Testamentti, pitäisikö laatia?
Mikäli sinulla on huomattavasti omaisuutta ja haluat vaikuttaa siihen, kuka ja mitä kuolemasi jälkeen sinulta perii, on testamentti järkevää laatia. Etenkin, jos olet lapseton ja haluat vaikka kummilapsille jättää perintöä tai jos olet avoliitossa, ja haluat, että avopuoliso saa yhteisen asuntonne tai mökin sinun omistamasi puolikkaan kuolemasi jälkeen. Ilman testamenttia avopuoliso ei peri mitään.

Aviopuolisot voivat laatia myös keskinäisen hallinta- tai omistusoikeustestamentin.
Perinnönjako, tehdäkö nyt vai pitääkö kuolinpesä jakamattomana?
Kun asiat pitkittyy, ne myös yleensä mutkistuu. Yleensä perinnönjako kannattaa tehdä mielummin pikemmin kuin myöhemmin, koska mitä kauemmin kuolinpesä on jakamaton, sitä enemmin saattaa tulla asioihin muutoksia. Pesän osakkaita saattaa vuosien varrella kuolla ja näin syntyy ns. päällekkäisiä kuolinpesiä, jolloin pesien selvittäminen ja jakaminen yleensä mutkistuu. Kuolinpesä voidaan jakaa myös osittain ja jättää haluttaessa esimerkiksi suvun yhteinen kesämökki yhteiskäyttöön.
Kenelle toimistopalvelut on suunnattu?
Yksityishenkilöille sekä yrityksille, jotka kokevat tarvitsevansa tilapäistä tai pientä säännöllistä apua erilaisiin toimistotöihin. Palvelu räätälöidään tilanteen mukaan.

Yksityishenkilöitä voin auttaa esim. kodin remonttimiehen palkanlaskussa ja tarvittavissa ilmoituksissa, eri viranomaisten kanssa asioinnissa, verotusasioissa tai missä tahansa hankalalta tuntuvassa paperityössä.
Mikä on ammattijärjestäjä?
Ammattijärjestäjä on järjestämisen ammattilainen, joka yhdessä asiakkaan kanssa luo systemaattisesti järjestystä ja tilaa. Olen vaitiolovelvollinen ja toiminta on täysin luottamuksellista. Sinä päätät, mistä tavaroista luovut. Autan sinua tuomalla näkökulmia luopumiseen. En koskaan ota itselleni tai myy asiakkaan tavaroita, mutta autan tarvittaessa poiskuljetuksessa. Autan sinua luomaan järjestystä ja selkeyttä elämääsi. Minua voisi kutsua myös kodin personal traineriksi tai luopumisterapeutiksi. Olen koulutettu ammattijärjestäjä ja Suomen Ammattijärjestäjät ry:n jäsen ja sitoutunut yhdistyksen eettiseen ohjeistukseen.
Mihin tarvitsen ammattijärjestäjää?
Jos tavarat aiheuttavat ahdistusta tai stressiä, et löydä etsimääsi tai tavaraa on vain liikaa. Olet ehkä muuttamassa pienempään asuntoon, remontti on tulossa, tai perintötavarat ovat vallanneet kotisi. Et tiedä miten aloittaisit, siihen ei tunnu olevan aikaa tai et fyysisesti pysty siihen yksin. Ammattijärjestäjä voi auttaa monenlaisissa elämäntilanteissa, jolloin tarvitset apua tavaroiden vähentämiseksi ja järjestyksen luomiseksi, kun tuntuu ettei oma osaaminen tai omat voimat tai aika riitä.
Miksi tavaroiden karsimista ja hävittämistä kannattaa harkita juuri nyt?
Liika tavaramäärä aiheuttaa monesti tiedostamatontakin stressiä. Kun tavaraa on liikaa, niille ei ole paikkoja tai niitä ei palauteta paikoilleen, tavarat ovat hukassa, etsimiseen menee turhaa aikaa ja jopa perheriitoja aiheutuu. Epäjärjestys kotona voi aiheuttaa myös häpeäntunteita, ei kehdata kutsua vieraita, sosiaalinen elämä supistuu.

Jätehuoltomääräykset ovat tiukentuneet. Kaikki ei ole enää sekajätettä, vaan tavarat tulisi hävittää asianmukaisesti. Esim. Divarit eivät ota enää kirjoja vastaan kuten ennen, vaatteita ei saisi heittää tavalliseen roskiin ja elektroniikkajäte tulee erotella ja viedä omiin kierrätyspisteisiin. Vielä nyt tavaroiden hävitys on yleensä maksutonta ja vielä suhteellisen helppoa ongelmajätteitä lukuunottamatta. Olemme kuitenkin menossa aikaan, jolloin enenevässä määrin myös jätteiden hävitys muuttuu maksulliseksi ja vaikeutuu määräysten tiukentuessa edelleen. On siis korkea aika toimia!
Voitko auttaa myös ajan tai kalenterin hallinnassa?
Ammattijärjestäjät auttavat myös kalenterin, ajan, talouden ja elämänhallinnassa. Myös näissä voidaan karsia turhat ja priorisoida tärkeät, suunnitella ja opetella ajan- ja kalenterin tai talouden parempaa hallintaa sinua itseäsi palvelevalla tavalla.