SopimusehdotSopimusehdot

Arjen Kevennyksen ammattijärjestäjä- palvelun sopimusehdot:

Sopimus ja hinta

Kartoituskäynnin jälkeen tehdään sopimus järjestämispalveluista. Mikäli asiakas ei tilaa järjestämispalvelupakettia, kartoituskäynti veloitetaan hinnaston mukaisesti. Pakettihintoihin sisältyy kartoituskäynti eikä siitä silloin veloiteta erikseen.

Ammattijärjestäjän eettiset ohjeet

Ammattijärjestäjä Anne Alatalo sitoutuu noudattamaan Suomen Ammattijärjestäjät ry:n laatimaa eettistä ohjeistusta, joka pitää sisällään mm. asiakkaan etuun, auttamiseen ja kunnioittamiseen ja luottamuksellisuuteen liittyviä asioita. Eettinen ohjeistus on nähtävillä kokonaisuudessaan osoitteessa: https://ammattijarjestajat.fi.

Ammattijärjestäjän velvollisuudet

Ammattijärjestäjä Anne Alatalo sitoutuu noudattamaan vaitiolo- ja salassapitovelvollisuutta. Ammattijärjestäjällä ei koskaan ota asiakkaan tavaroita itselleen tai myy tai varastoi niitä. Ammattijärjestäjä ottaa aina huomioon asiakkaan lähtökohdat ja kunnioittaa asiakasta. Ammattijärjestäjä on vastuuvakuutettu. Ammattijärjestäjä toimii mahdollisimman ekologisesti ympäristöä ja luontoa kunnioittaen.

Asiakkaan velvollisuudet

Asiakas ei saa kartoituskäynnillä eikä järjestettäessä olla alkoholin tai muun arviointikykyä heikentävän aineen vaikutuksen alainen. Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Asiakkaan on kerrottava yhteistaloudessa asuville tilaamastaan palvelusta. Ammattijärjestäjä ei ole vastuussa, jos asiakas jälkikäteen katuu järjestettäessä tekemiään päätöksiä.

Varausehdot, laskutus ja kilometrikorvaus

Kaikki varaukset ovat sitovia. Jos varaus peruutetaan tai ajankohtaa muutetaan vähintään 7 vrk ennen sovittua alkamisajankohtaa, ei veloitusta. Jos varaus peruutetaan 3-6 vrk ennen tilauksen aloitusta, veloitetaan 50 % sovitun työn hinnasta. Jos varaus peruutetaan alle 2 vrk palvelun sovitusta alkamisajankohdasta, veloitetaan koko hinta. Laskutus viimeistään kuukauden kuluessa palvelutapahtumasta, yleensä viikon sisällä. Maksuehto 14 vrk. Kilometrikorvaus 0,50 e/km, kun matka yli 50 km Taavetista. Viivästyneistä maksuista peritään korkolain mukaista viivästyskorkoa. Hintaan sisältyy pieneen henkilöautoon mahtuva määrä kierrätyspisteisiin tai roskiin vietävää tavaraa. Ammattijärjestäjän palvelu on kotitalousvähennyskelpoinen. Lisätietoa vero.fi/kotitalousvähennys.